Pirtsakki

Pirtsakki Osuuskunta on paikallinen monipuolisia palveluja tarjoava yritys, jonka omistavat osuuskunnassa työskentelevät jäsenet.

Pirtsakki Osuuskunnan tavoitteena on tuottaa asiakkailleen monipuolisia ja laadukkaita palveluita, työllistää paikallisia osaajia ja tuottaa yhteisöllistä hyvinvointia.